Ruten

Ruten er 5000m (5 km) lang. Den er opmålt nøjagtigt af os med et professionelt målehjul. Stierne er hovedsagelig belagt med grus eller sandjord. Hvis det har regnet, kan der være mudder, blade og vandpytter på ruten. Hvis det er muligt, vil ruten være markeret med skilte eller mel, eller der vil stå frivillige langs ruten.

Som deltager skal du huske, at der også kan være andre brugere på stierne. For at sikre, at vi kan blive ved med at afholde parkrun, opfordrer vi deltagerne til at tage hensyn til parkens andre brugere. Erfaringen viser, at det har meget lidt (om nogen) indflydelse på din personlige rekord, og det er med til at alle kan blive ved med at have glæde af parkrun.

Hvis det er muligt, så gå, løb, cykl eller brug offentlig transport, når du skal til parkrun. Hvis du er nødt til at køre, så prøv om I kan køre flere sammen, så vi både kan spare miljøet og vise hensyn til de øvrige parkbrugere. Hold også øje med andre gæster i parken, når du ankommer og forlader løbet. Måske er der begrænset med parkering, så prøv at ankomme i god tid.

Sikkerhed på ruten

Amager Fælled parkrun er gratis for deltagerne og afholdes af et team af frivillige til gavn for alle. Det er vigtigt at løbet afvikles på forsvarlig vis. Derfor beder vi deltagere, tilskuere og hjælpere om at overholde disse få retningslinjer:

 • Vis til enhver tid hensyn over for parken og dens andre brugere.
 • Børn under 11 år skal under løbet være ledsaget (inden for en armslængde) af forældre, en værge, eller anden voksen.
 • Ankom til fods, på cykel eller med offentlig transport, hvis du kan - dine anstrengelser hjælper til at reducere vores aftryk på parken og på planeten.
 • Vi håber at du vil overveje at hjælpe som frivillig af og til - denne event overlever kun pga. jeres gavmildhed - besøg frivillig siden for mere information.
 • Pas på ved nærtliggende veje og parkeringspladser – nogle køretøjer kører virkeligt stærkt. Hold afstand til bilerne, og vær specielt forsigtig, hvis du har børn. Hvis du kører til løbet, så kør forsigtigt, også selv om du er sent på den!
 • Pas på ujævne underlag - græs eller grus eller asfalt - når du løber. Hold øje med cyklister, andre løbere, fodgængere, børn, hunde, dyr i parken, køretøjer og parkarbejdere, grene på jorden, pæle, skilte og andre forhindringer på ruten.
 • Husk at sikre dig, at du er i form til at gå, jogge eller løbe 5K (3.1 miles) med os.
 • Hvis du ser nogen med et alvorligt problem, så stop og hjælp vedkommende, og hent hjælp så snart som muligt.
 • Hvis du er tilskuer, så giv plads til løbere på ruten, og hold øje med børn og hunde, som du evt. har med dig.
 • Borrelia er en smitsom, bakteriel sygdom som overføres til mennesker af inficerede skovflåter. Man bør overveje at beskytte sig ved at smøre sig med et flåtmiddel når man deltager i parkrun events der foregår i højt græs eller i skovområder. Se www.ssi.dk/aktuelt/temaer/skovflat for yderligere information.
 • Løbere, der ønsker at køre med en hund er velkomne, men husk at holde hunden på en kort bly eller seletøj og under kontrol i hele arrangementet. Vær også gennemgå parkrun support siders artikel om at køre med en hund ved parkrun arrangementer.

Vi håber at disse tips kan være med til at sikre, at Amager Fælled parkrun kan være sjov og sikker for alle.

Aldersgraduering

Alle parkrun events bruger aldersgraduering til at hjælpe løberne med at sammenligne resultater.

Aldersgraduering holder din tid op mod verdensrekordtiden for dit køn og aldersgruppe, og laver en score i procenter. Scoren kan du bruge til at sammenligne din personlige præstation med andres præstationer, også selv om de ikke er lige gamle med dig eller af samme køn. Jo højere score, des bedre præstation. Scorene kan også holdes op mod scorer fra længere distancer - du kan f.eks. sammenligne en 5km tid med et maraton.

For yderligere information, se Vorespuls side om aldersgraduering.

Kort over ruten

Beskrivelse af ruten

Ruten er to omgange á 2,45 km plus 100 meter på stien i begyndelsen af ruten. Den er meget løbevenlig. Stierne er hovedsagelig belagt med grus eller sandjord. I regnvejr kan der dannes vandpytter men overfladen er pæn og jævn.

Tak til Københavns Kommune for tilladelsen til, at vi kan afholde Amager Fælled parkrun hver lørdag. Som deltager skal du huske, at der også kan være andre brugere på stierne For at sikre, at vi kan blive ved med at afholde parkrun på Amager Fælled, opfordrer vi deltagerne til at tage hensyn til andre brugere og lade dem komme i første række. Erfaringen viser, at det har meget lidt om nogen indflydelse på din personlige rekord og er med til at alle kan blive ved med at have glæde af Amager parkrun.

Faciliteter

Der er masser af plads ved start/målområdet til cykler, barnevogne, mm. hvor børnene kan løbe og lege. Da det er en naturpark uden bygninger, er der desværre ingen toiletter i parken. Det nærmeste offentlige toilet findes i indkøbscentret Fisketorvet.Toilettet hos Café Nöah er kun for gæster og er først åbent efter kl 10.

Sådan kommer du derhen

Startsted

Starten og målområdet er ved den store åbne mark til højre for stien mellem DR Byen Metrostation og Artillerivej. Ca. 120 meter vest for vores vinterstartlinie.

Det er 1,3 km fra DR Byen Metrostation og 600 meter fra Artillerivej (350 meter fra den store parkeringsplads). Buslinien 250S holder lige ved Artillerivej. Start/målområdet er 1,5 km fra Bryggebroen

Ankomst med offentlig transport

Der er 1,3 km fra DR Byen Metrostation og 400 meter fra Artillerivej (350 meter fra den store parkeringsplads). Buslinien 250S holder lige ved Artillerivej. Start/målområdet er 1,5 km fra Bryggebroen.

Ankomst til fods

Starten og målområdet er ved den store åbne mark til højre for stien mellem DR Byen Metrostation og Artillerivej.

Kommer man fra vest, kan man følge den brede sti fra hjørnet af Artillerivej og Rundholtsvej.

Løbets start er tydeligt mærket på google-kortet. Der står også et lille skilt med teksten ”Modelflyvepladsen”.

Ankomst i bil

Det er nemt i bil at komme til Amager Fælled fra alle retninger ? men gratis parkering er kun ved Artillerivej-indgangen. Hvis man kommer langvejs fra, er E20 og Artillerivej nemmest.

Gratis parkering ca 40 meter inde I parken ved Artillerivej 161 indgangen.

Kaffe efter løbet

Café Nöah - åbner kl 10. Ved specielle lejligheder holder vi picnic efter løbet med medbragt mad.