Ruten

Ruten er 5000m (5 km) lang. Den er opmålt nøjagtigt af os med et professionelt målehjul. Amager Strandpark, Den Blå Foreningsby. Ruten er på beton-/asfalterede stier. Hvis det har regnet, kan der være mudder, blade og vandpytter på ruten. Hvis det er muligt, vil ruten være markeret med skilte eller mel, eller der vil stå frivillige langs ruten.

Som deltager skal du huske, at der også kan være andre brugere på stierne. For at sikre, at vi kan blive ved med at afholde parkrun, opfordrer vi deltagerne til at tage hensyn til parkens andre brugere. Erfaringen viser, at det har meget lidt (om nogen) indflydelse på din personlige rekord, og det er med til at alle kan blive ved med at have glæde af parkrun.

Hvis det er muligt, så gå, løb, cykl eller brug offentlig transport, når du skal til parkrun. Hvis du er nødt til at køre, så prøv om I kan køre flere sammen, så vi både kan spare miljøet og vise hensyn til de øvrige parkbrugere. Hold også øje med andre gæster i parken, når du ankommer og forlader løbet. Måske er der begrænset med parkering, så prøv at ankomme i god tid.

Sikkerhed på ruten

Amager Strandpark parkrun er gratis for deltagerne og afholdes af et team af frivillige til gavn for alle. Det er vigtigt at løbet afvikles på forsvarlig vis. Derfor beder vi deltagere, tilskuere og hjælpere om at overholde disse få retningslinjer:

 • Vis til enhver tid hensyn over for parken og dens andre brugere.
 • Børn under 11 år skal under løbet være ledsaget (inden for en armslængde) af forældre, en værge, eller anden voksen.
 • Ankom til fods, på cykel eller med offentlig transport, hvis du kan - dine anstrengelser hjælper til at reducere vores aftryk på parken og på planeten.
 • Vi håber at du vil overveje at hjælpe som frivillig af og til - denne event overlever kun pga. jeres gavmildhed - besøg frivillig siden for mere information.
 • Pas på ved nærtliggende veje og parkeringspladser – nogle køretøjer kører virkeligt stærkt. Hold afstand til bilerne, og vær specielt forsigtig, hvis du har børn. Hvis du kører til løbet, så kør forsigtigt, også selv om du er sent på den!
 • Pas på ujævne underlag - græs eller grus eller asfalt - når du løber. Hold øje med cyklister, andre løbere, fodgængere, børn, hunde, dyr i parken, køretøjer og parkarbejdere, grene på jorden, pæle, skilte og andre forhindringer på ruten.
 • Husk at sikre dig, at du er i form til at gå, jogge eller løbe 5K (3.1 miles) med os.
 • Hvis du ser nogen med et alvorligt problem, så stop og hjælp vedkommende, og hent hjælp så snart som muligt.
 • Hvis du er tilskuer, så giv plads til løbere på ruten, og hold øje med børn og hunde, som du evt. har med dig.
 • Borrelia er en smitsom, bakteriel sygdom som overføres til mennesker af inficerede skovflåter. Man bør overveje at beskytte sig ved at smøre sig med et flåtmiddel når man deltager i parkrun events der foregår i højt græs eller i skovområder. Se www.ssi.dk/aktuelt/temaer/skovflat for yderligere information.
 • Løbere, der ønsker at køre med en hund er velkomne, men husk at holde hunden på en kort bly eller seletøj og under kontrol i hele arrangementet. Vær også gennemgå parkrun support siders artikel om at køre med en hund ved parkrun arrangementer.

Vi håber at disse tips kan være med til at sikre, at Amager Strandpark parkrun kan være sjov og sikker for alle.

Aldersgraduering

Alle parkrun events bruger aldersgraduering til at hjælpe løberne med at sammenligne resultater.

Aldersgraduering holder din tid op mod verdensrekordtiden for dit køn og aldersgruppe, og laver en score i procenter. Scoren kan du bruge til at sammenligne din personlige præstation med andres præstationer, også selv om de ikke er lige gamle med dig eller af samme køn. Jo højere score, des bedre præstation. Scorene kan også holdes op mod scorer fra længere distancer - du kan f.eks. sammenligne en 5km tid med et maraton.

For yderligere information, se Vorespuls side om aldersgraduering.

Kort over ruten

Beskrivelse af ruten

Ruten er 5 km lang og består af to omgange på beton-/asfalterede stier rundt om den nordligste lagune i Amager Strandpark. Første runde løbes mod uret rundt og anden runde løbes med uret rundt. Når man møder modgående parkrun-løbere holdes til højre for at undgå sammenstød.

Ruten er helt flad på nær et par broer og er derfor meget løbevenlig selv om det ind i mellem kan være ret blæsende. Hele ruten foregår med smuk udsigt over vandet mod Sverige eller over lagunen.

Som deltager skal du huske, at der også kan være andre brugere på stierne For at sikre, at vi kan blive ved med at afholde parkrun i Amager Strandpark, opfordrer vi deltagerne til at tage hensyn til andre brugere og lade dem komme i første række. Erfaringen viser, at det har meget lidt - om nogen - indflydelse på din personlige rekord og er med til at alle kan blive ved med at have glæde af Amager Strandpark parkrun.


The route is 5 km long and consists of two laps on concrete / paved paths around the northernmost lagoon in Amager Strandpark. The first lap runs anti-clockwise and the second lap runs clockwise. When running in the opposite direction to other parkrunners, please keep to the right to avoid collisions.
The route is completely flat except for a couple of bridges and is therefore very run-friendly even though in between it can be quite windy. The whole route takes place with beautiful views over the water towards Sweden or over the lagoon. As a participant, you must remember that there may also be other users on the paths. Experience shows that it has very little - if any - influence on your personal record and your understanding helps everyone to continue to enjoy Amager Strandpark parkrun.

Faciliteter

Der er adgang til toiletter.

Toilets are available.

Sådan kommer du derhen

Startsted

Tag fx Metroen til Øresund St. og gå over den nordligste lagunebro til starten på molen ved Den Blå Foreningsby. Biler skal parkeres ved Strandvejen, men cykler kan medbringes helt hen til Den Blå Foreningsby.

Ankomst med offentlig transport

Tag fx Metroen til Øresund St. og gå over den nordligste lagunebro til starten på molen ved Den Blå Foreningsby. Biler skal parkeres ved Amager Strandvej, men cykler kan medbringes helt hen til cykelstativerne ved Strandstation 1.

Take the Metro to Øresund St. and cross the bridge over the northernmost lagoon to the start of the pier at Den Blå Foreningsby. Cars must be parked at Amager Strandvej, but bikes can be brought all the way to the bicycle stands at Strandstation 1.

Ankomst til fods

Tag fx Metroen til Øresund St. og gå over den nordligste lagunebro til starten på molen ved Den Blå Foreningsby. Biler skal parkeres ved Amager Strandvej, men cykler kan medbringes helt hen til cykelstativerne ved Strandstation 1.

Take the Metro to Øresund St. and cross the bridge over the northernmost lagoon to the start of the pier at Den Blå Foreningsby. Cars must be parked at Amager Strandvej, but bikes can be brought all the way to the bicycle stands at Strandstation 1.

Ankomst i bil

Fra syd er der let adgang fra E20 til Amager Strandvej.
Der kan parkeres på Amager Strandvej og andre nærliggende veje.

Amager Strandvej is easily accessible from the E20 motorway from the south. Parking is available on Amager Strandvej, close to the start.

Kaffe efter løbet

Bliv hængende efter løbet og hyg dig med de andre deltagere over en kop kaffe eller te, hvis du har lyst.